منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
منتظر شماره ارجاع : 1899

فارسی:
منتظر
لری:
تیبِرَه
توضیحات:
چشم به را هم گفته میشود
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
بختیاریشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.