منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
کبک شماره ارجاع : 1865

فارسی:
کبک
لری:
ژرژ
توضیحات:
این لغت در حال حاظر کاربرد ندارد لکن در برخی نامجاهای مناطق لرنشین مانند ژرژیرو همچنان وجود دارد و اشاره به مناطقی دارد که کبک فراوان دارند
ارسال کننده:
مسعود سیفی
منطقه:
لرستان فیلیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.