منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
خروس شماره ارجاع : 1789

فارسی:
خروس
لری:
کَله شیر
توضیحات:

ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.