منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
پیش شماره ارجاع : 1766

فارسی:
پیش
لری:
وَر
توضیحات:
پیش کسی کنار کسی بودن
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
ثلاثیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.