منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
ستاره شماره ارجاع : 1739

فارسی:
ستاره
لری:
آسارَ
توضیحات:
در منطقه لرجنوبی آستارِ تلفظ میشود
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
همه مناطق لرنشینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.