منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
مو شماره ارجاع : 1716

فارسی:
مو
لری:
مل
توضیحات:
با صدای او بالا خوانده میشود مانند خدا
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
بویراحمدیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.