منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
فدات شماره ارجاع : 1666

فارسی:
فدات
لری:
سِقَت
توضیحات:
سِقَم،سِقَت، سِقَش، سِقَمُ، سِقَتُ، سِقَشُ
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
قزوین زویارشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.