منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
قلمدوش شماره ارجاع : 1643

فارسی:
قلمدوش
لری:
غَلماشُنَک
توضیحات:
تلفظ غ در این کلمه با تلفظ فارسی آن متفاوت است
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
قزوین زویارشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.