منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
غژ شماره ارجاع : 1614

فارسی:
غژ
لری:
غِنگ سُرَّ
توضیحات:
غَژ=نشسته به راه رفتن
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
قزوین زویارشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.