منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
فرو رفت شماره ارجاع : 1591

فارسی:
فرو رفت
لری:
چُکِس
توضیحات:
صرف شش صیغه چُکِسِم،چُکِسی، چُکس چُکِسیم ،چُکِسیت، چُکِسِن
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
قزوین زویارشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.