منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
پرچم شماره ارجاع : 15

فارسی:
پرچم
لری:
بِیرق
توضیحات:
پرچم در زبان لری استفاده میشود
ارسال کننده:
حسینقلی کیان علیخانی
منطقه:
ایل سگوندشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.