منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
آبی شماره ارجاع : 142

فارسی:
آبی
لری:
کُ
توضیحات:
تلفظ کلمه “کُ” با تلفظ حرف “کُ” در زبان فارسی متفاوت است
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.