منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
اینجا شماره ارجاع : 1383

فارسی:
اینجا
لری:
ئیرهَ
توضیحات:

ارسال کننده:
نیکونهاد
منطقه:
لکیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.