منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
کُشتی شماره ارجاع : 1235

فارسی:
کُشتی
لری:
زو روُ
توضیحات:

ارسال کننده:
حسینقلی کیان علیخانی
منطقه:
ایل سگوند



شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.