منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
هیزم شماره ارجاع : 1201

فارسی:
هیزم
لری:
هیم
توضیحات:
هیمَ م مفتوح در حال حاضر کم کاربرد است از واژه ی چِلِچو نیزبرای هیزم استفاده می شود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.