منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
م شماره ارجاع : 1059

فارسی:
م
لری:
کَم
توضیحات:
پسوند مالکیت مثال :گلکم =گلم[ از پسوند “ـمْ” نیز در زبان لری استفاده میشود]
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.