منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
شماره ارجاع : 10138

فارسی:

لری:
کوروچی
توضیحات:
با درود معادل فارسی ارسال نشده موقتا ثبت شد
ارسال کننده:
تقی نژاد
منطقه:
بروجردشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.