منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
آب شماره ارجاع : 10134

فارسی:
آب
لری:
ئآو
توضیحات:
در سرتا سر منطقه لورستان کاربرد دارد
ارسال کننده:
مختاری
منطقه:
لورستان بزرگ در بین اقوام لورشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.