منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
وبا شماره ارجاع : 10123

فارسی:
وبا
لری:
و وا(وَ وا)
توضیحات:

ارسال کننده:
حسین رحمتی
منطقه:
قائدرحمت ایل باجلوندشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.