منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
بچه ها شماره ارجاع : 10116

فارسی:
بچه ها
لری:
بچو
توضیحات:
برای جمع بستن از حرف و به آخر کلمه استفاده میگردد
ارسال کننده:
علی سرابی یاقوند
منطقه:
خوزستان اندیمشکشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.