منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
سحر شماره ارجاع : 10094

فارسی:
سحر
لری:
پیشوومpeyshoom
توضیحات:
درماه رمضان که سحری میخورند میگوییم پیشووم خردوم اخوم روزه بگروم »سحری خوردم میخواهم روزه بگیرم
ارسال کننده:
محمدصالحی
منطقه:
بختیاری فریدن شهرستان چادگانشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.