منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
نعل شماره ارجاع : 10078

فارسی:
نعل
لری:
نال
توضیحات:
نعل اسب,نال وند=کسی که نعل را به سم وصل می کند
ارسال کننده:
زندی
منطقه:
الیگودرزشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.