منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
تیهو شماره ارجاع : 10050

فارسی:
تیهو
لری:
تهی
توضیحات:
تهی پرنده ای شبیه به کبگ به فارسی میشودتیهو
ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.