منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
اولین لغت نامه (نومچیانامه) لری-لرفا شماره ارجاع : 21136

 

به لرفا خوش آمدید

 

همکاری با لرفا – ارسال لغت ها از سوی شما در مناطق مختلف کشور ثبت لغت با نام شما  صفحه ارسال لغت
دانلود و نصب اپلیکیشن لرفا (لغت نامه لری) صفحه دانلود برای اندروید
دانلود و نصب اپلیکیشن لرفا (لغت نامه لری) صفحه دانلود برای  ios

آخرین بروزرسانی لغات 1402/05/09

گلس شماره ارجاع : 30308
 • : زمین خورد
 • : گِلِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
چُوکِس شماره ارجاع : 30307
 • : فرورفت
 • : چُوکِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
لیوقس شماره ارجاع : 30306
 • : فرورفتگی قابل ترمیم
 • : لِیوقِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
زرس شماره ارجاع : 30305
 • : زنگ خورد
 • : زِرِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
تکس شماره ارجاع : 30304
 • : سوخت،خراب شد
 • : تَکِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
زاعس شماره ارجاع : 30303
 • : زاییده شد
 • : زاعِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
پِلیس شماره ارجاع : 30302
 • : پیل خورد ، غلط خورد
 • : پِلِیس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
پوکِس شماره ارجاع : 30301
 • : ترکیدن
 • : پوکِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
توپس شماره ارجاع : 30300
 • : مورد
 • : توپِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
موچس شماره ارجاع : 30299
 • : فشرده شد جمع شد
 • : موچس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
وِرکِس شماره ارجاع : 30298
 • : شعله ور شد
 • : وِرکِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
بربلیکس شماره ارجاع : 30297
 • : از جا کنده شد/آشفته شد
 • : بِربِلیکِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
تِلِس شماره ارجاع : 30296
 • : له شد
 • : تِلِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
غلپس شماره ارجاع : 30295
 • : غرق شد ،فرورفت
 • : غِلپِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
جومس شماره ارجاع : 30294
 • : حرکت کرد
 • : جومِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
دیسس شماره ارجاع : 30293
 • : چسبید
 • : دیسِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
دوعس شماره ارجاع : 30292
 • : دَوید
 • : دِوعِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
گیسِس شماره ارجاع : 30291
 • : روشن شد
 • : گیسِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
چَسبِس شماره ارجاع : 30290
 • : چسبید
 • : چَسبِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
چرکس شماره ارجاع : 30289
 • : فاسد شد,شیر فاسد شده
 • : چِرکِس
 • : مرتضی رشنو
 • : خرم اباد ،بالاگریوه
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه