_ _ صفحه اصلی _ _ ارسال لغت به لرفا _ _ درباره ما _ _ لرفا اندروید


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
اولین لغت نامه (نومچیانامه) لری-لرفا

 

ارسال لغت ها از سوی کاربران در مناطق مختلف کشور    ورود به صفحه ارسال لغت

 

 

(جدید)نرم افزار جدید اندرویدی لرفا            صفحه دانلود نرم افزار لرفا

 

 

کانال لرفا در تلگرام اینجا کلیک کنید (دریافت آخرین لغات ثبت شده) و مطالب

 

 

کانال لرفا در اپلیکیشن سروش    lorfachannel@   (دریافت آخرین لغات ثبت شده) و مطالب

 

 

لیست زیر آخرین لغات تایید شده است

میره
 • : شوهر
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
جَر
 • : دعوا
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
بو
 • : پدر
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
ککا،کاکا
 • : برادر
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
کووَ،کووه
 • : کجا
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
گین،گِن
 • : فدا،قربان
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
اِشت
 • : تشکر،ممنون
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
لار
 • : بدن
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
هیمه
 • : هیزم
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
باشو
 • : بازشکاری
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
دال
 • : عقاب
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
بنگشت
 • : گنجشک
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
قلا
 • : کلاغ
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
دین
 • : دنبال
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
دیندا
 • : عقب،آخر
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
نها
 • : جلو
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
ری،رعی
 • : صورت ،چهره
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
هومسا
 • : همسایه
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
عقهس
 • : محکم
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی
دخیل
 • : التماس
 • : .
 • : لربهمعی
 • : بهمعی