لیست موضوعات سایت
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
دا

فارسی :

مادر

لری:

دا

منطقه :

قزوین زویار

ارسال کننده:

عارف چگینی

توضیحات :

 

دیکرخته ، ویکرخته

فارسی:
تراریخته
لری:
دیکرخته ، ویکرخته
توضیحات:
دِ یَک رِختَه de yak rekhta وِ یَک رِختَ ve yak rekhta
ارسال کننده:
مهدی چگینی
منطقه:
قزوین زویار

پاکدریزه

فارسی:
پاستوریزه
لری:
پاکدریزه
توضیحات:
تلفظ : پاک دِ ریزَ pak de riza واژه پیشنهادی
ارسال کننده:
مهدی چگینی
منطقه:
زویار قزوین

حمار

فارسی:
گوشه ، کنار
لری:
حمار
توضیحات:
تلفظ : حِمارَ hemara یا homara
ارسال کننده:
مهدی چگینی
منطقه:
قزوین زویار

حمار

فارسی:
آهسته
لری:
حمار
توضیحات:

ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعی

حمار

فارسی:
یواش ، اهسته
لری:
حمار
توضیحات:

ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعی

یحاو، یحاب

فارسی:
پاره ، پارگی زیاد
لری:
یحاو، یحاب
توضیحات:

ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعی

سمه

فارسی:
سوراخ
لری:
سمه
توضیحات:

ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمهی

لورتَهِسه

فارسی:
پژمرده
لری:
لورتَهِسه
توضیحات:

ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعی

اهریگل

فارسی:
بلانسبت
لری:
اهریگل
توضیحات:
اَهریگُل
ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعی

اَهریگُل

فارسی:
بلانسبت
لری:
اَهریگُل
توضیحات:

ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعی

کوینی په

فارسی:
سلام چطوری کجایی چیکارمیکنی
لری:
کوینی په
توضیحات:

ارسال کننده:
علی
منطقه:

گزکل

فارسی:

لری:
گزکل
توضیحات:
با درود معادل فارسی ارسال نشده موقتا ثبت شد
ارسال کننده:
بها سرداری
منطقه:

بگواره

فارسی:
رد بشه بگذره
لری:
بگواره
توضیحات:

ارسال کننده:
زهرا
منطقه:
پلدختر

بگواره

فارسی:
ردبشه بگذره
لری:
بگواره
توضیحات:

ارسال کننده:
زهرا
منطقه:
پلدختر

نووند

فارسی:

لری:
نووند
توضیحات:
با درود معادل فارسی ارسال نشده موقتا ثبت شد
ارسال کننده:
صدیقه خواجه زاده
منطقه:

لات

فارسی:
لجن داخل جوی آب
لری:
لات
توضیحات:

ارسال کننده:
مهدی چگینی
منطقه:
زویار

غَلَوه

فارسی:
داد،فریاد، صدای بلند
لری:
غَلَوه
توضیحات:

ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعی

غوَه

فارسی:
انسان گیج،ساده لو
لری:
غوَه
توضیحات:

ارسال کننده:
لربهمعی
منطقه:
بهمعی