منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
وژنه شماره ارجاع : 24202

این واژه از واژگان بسیار قدیمی در زبان لری است ومعادل واژه یوغ فارسی ومعمولا از چرم ساخته شده وبرای آویزان کردن به گردن حیوانات بخصوص گاو برای مهاروکشیدن گاو آهن برای شخم زدن زمین به کارمی رفت.

  • : یوغ
  • : veghenah
  • : داود کریمی
  • : الوار گرمسیری
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا