منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
تیویس ، تویس شماره ارجاع : 23392

بز های پاکستانی و افغانی که دارای گوش های بزرگ میباشند “گوش تیویس” نامیده میشوند

  • : گوش بزرگ بز
  • : Tevis , Tivis
  • : آریا زیلایی
  • : بختیاری
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه