منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
هَچایَه شماره ارجاع : 28152

هچایه و چاو راو درلری به معنی گفتگوست

  • : گفتگو
  • : Hachayah
  • : امیرحسین دریکوند
  • : لرستان
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا