منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
تغل شماره ارجاع : 29459

این واژه می‌بایست از «تغلا» که در زبان عربی به چَمای (معنای) بی‌تابی از تشنگی و تب است، ریشه گرفته باشد.

  • : گرمای توان‌فرسا
  • : تَغَلْ
  • : Mir Soldier
  • : کُهمره
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه