منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
پیشتَو شماره ارجاع : 23403

پیشتَو به معنای سلاح کمری کُلت میباشد که برگرفته از واژه انگلیسی Pistol میباشد

  • : اسلحه کلت کمری
  • : Pishtaw
  • : آریا زیلایی
  • : بختیاری
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه