منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
جومیله

این واژه مرکب از دو بخش “جوم” به معنی جام و “ایله” پسوند تصغیر یا کوچک سازی است.

  • : پیاله، کاسه ی کوچک، جام کوچک
  • : Jomilah
  • : محمد ساکی
  • : دورود
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا