منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
پُسْ

در دیگر گویش های لری «کُرْ» رایج بوده ولی لرزَبانان منطقه کوهمره استان فارس در بیشتر آبادی های آن، این واژه را به کار می‌برند.

  • : پسری
  • : پُسْ
  • : میران
  • : کوهمره
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا