منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
پراهندن شماره ارجاع : 29464

این واژه یک ستاک (مصدر) بوده که با دستور زبان لری می‌توان واژگان دیگری از آن را ساخته به کار برد. مانند ایپَراهونه، وَش پَراهُندی،…

  • : پرداختن به کسی / بحث کردن با کسی
  • : پَراهُنْدَنْ " Paraahondan
  • : Mir Soldier
  • : کُهمره
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه