منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
دی رست

درهنگام پاره شدن لباسی یا کفش و.. این فعل بکار میرود. مثلا کوشام دی رست .(کفشهام پاره شد.)

  • : پاره شدن
  • : De rest
  • : علی بابادی
  • : بختیاری اهواز-مسجد سلیمان
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا