منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
هووال (هم مال)

این اصطلاح در لری ولکی به اسم هم مال می آید ودربختیاری به اسم هووال می آید
مثلا وقتی میگویند آبروریزی نکین هووال داریم اشنفن …

  • : هم خانواده ،فامیل وابسته
  • : Huo'wal_ hommal
  • : علی بابادی
  • : اهواز
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا