منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
هووال (هم مال) شماره ارجاع : 25326

این اصطلاح در لری ولکی به اسم هم مال می آید ودربختیاری به اسم هووال می آید
مثلا وقتی میگویند آبروریزی نکین هووال داریم اشنفن …

  • : هم خانواده ،فامیل وابسته
  • : Huo'wal_ hommal
  • : علی بابادی
  • : اهواز
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا