منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
دس براری ، دست براری ، دس بروری
  • : دست به دست هم دادن ، برادری کردن
  • : Das brori
  • : چگینی
  • : ایران
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا