منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
تومرزکو شماره ارجاع : 25176

معادل فارسی آن همانند اینکه می باشد

  • : مثل اینکه ،همانند
  • : تو مِرز کُو
  • : مهندس حسین دهقانی (نجفوند)
  • : بالاگریوه ، مینجایی ،خرم آباد ، ایلام
هنگیرامه شماره ارجاع : 25178
  • : مثل اینکه ،همانند
  • : هَن گیر آ مِه
  • : مهندس حسین دهقانی (نجفوند)
  • : بالاگریوه ، مینجایی ،خرم آباد ، ایلام
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه