منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
ترپوکه

نوعی گیاه خود رو و غیر خوراکی و هرز است…به اشخاصی که فایده و خیری ندارند معمولاً اطلاق می گردد

  • : نوعی گیاه خود رو و آفت و بی فایده
  • : تِر پو کّه
  • : حسین دهقانی (نجفوند)
  • : بالاگریوه،لرستان، لکی
۱۳۹۸ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا