منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
ترپوکه شماره ارجاع : 24988

نوعی گیاه خود رو و غیر خوراکی و هرز است…به اشخاصی که فایده و خیری ندارند معمولاً اطلاق می گردد

  • : نوعی گیاه خود رو و آفت و بی فایده
  • : تِر پو کّه
  • : حسین دهقانی (نجفوند)
  • : بالاگریوه،لرستان، لکی
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا