منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
لر شماره ارجاع : 25063

معنی کلمه لر ، سرزمین خورشید .
خور ، هور ، به معنی خورشید است که به نور و نار هم تبدیل شده است.
خوراسان یا خراسان به معنی سرزمین بالا آمدن خورشید است ، سرزمین بلند شدن خورشید یا طلوع گاه خورشید آسان یا سان همان stand up است و خروس نیز از خراسان گرفته شده است .
سرزمین اهورامان ، یعنی زمین بدون خورشید ، سرزمین تاریکی ، شب اهریمن ، غروب خورشید ،
کلمه هورامن یا خورامان از خورشید و زمین تشکیل شده است که با گرفتن ا الف در ابتدای هور به اهورامان تبدیل میشود معنی کلمه را منفی می کند و تبدیل به سرزمین بدون خورشید میشود که همان غروب خورشید است پس اهریمن نیز همان معنی سرزمین تاریکی است .
در بین سرزمین خراسان تا اهورامان سرزمین دیگری است که کلهور گفته میشود در زبان عبری لائور ، اردو لاهور گفته میشود و با توجه که حدود مرزها این سرزمین بیشتر در منطقه لرستان بوده است می توان گفت لرستان تبدیل شده لائورستان است .
کلهور از دو بخش کل و هور تشکیل شده است کل در زبان لری به معنی نیم ، تکیه ، نصف است مثل دو کل یعنی دو تیکه یا دو قسمت پس کلهور به معنی نیم خورشید است یا وسط خورشید که در کلمه لاهور و لائور ، لا نیز به معنی میان و وسط است مثل خودکار لای کتاب است .
کلهور ، لاهور و لائور به لور یا لر تبدیل شده است .
لر به معنی سرزمین میان خورشید است ،

  • : لر
  • : lor-lur
  • : کورش ملک زاده
  • : کهگلویه و بویراحمد
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا