منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
آرْگْ

این واژه امروزه در حال از زبان افتادن و فراموش شدن است….. سپاس از شما که امکانی برای ماندگار کردن این میراث های انسانی فراهم آورده‌اید.

  • : لثه
  • : آرْگْ
  • : میران
  • : کوهمره
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا