منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
مُرَ بَرْدْ

«بَرْدْ» در گویش های لری معنی سنگ را دارد.

  • : قلوه سنگ
  • : مُرَ بَرْدْ
  • : میران
  • : کوهمره
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا