منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
پوف شماره ارجاع : 25244

هم به معنای شش ،ریه،هست هم فوت کردن.
پوفش کو یعنی فوتش کن

  • : فوت ،شش
  • : Pof
  • : پیروز نهاوندی
  • : نهاوند
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه