منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
چوکسن

این واژه با مصدر “چوکنیئن” (Chokniyen) یا “چوکنن” (Chokanen) به معنی فرو کردن یا نشاندن و صفت مفعولی “چوکسه” (Chokesah) یا “چوکنیه” (Chokniyah) به معنی فرو کرده شده یا نشانده شده هم خانواده است. همچنین به کنایه از گیر افتادن در یک جا بدون توانایی جابجا شدن بکار می رود. مثال : ” چی خر د گل چوکسن ” ( مثل خر در گل گیر کردن ).

  • : فرو کرده شدن، نشانده شدن، گیر افتادن
  • : Chokesen
  • : محمد ساکی
  • : دورود
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا