منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
مُنگه دادن شماره ارجاع : 24792

ایغَه مُنگِه نِده بِچه پِه چوو’وِ بئوءت ایخی…

  • : غر زدن
  • : Mongeh daadan
  • : شیروی
  • : ماهشهر، دیلم، گناوه و توابع و شهرهای اطراف و...
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا