منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
تَشَری

هنگامی که فردی عصبی است به او می گویند تشری است

  • : عصبانی
  • : تَ َش ری
  • : آیت دلروز
  • : کهگیلویه و بویراحمد
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا