منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
توار شماره ارجاع : 23393

سطح رویی کوه که مقداری شیب داشته باشد را تَوار مینامند

  • : سطح رویی شیب دار
  • : Tavar
  • : آریا زیلایی
  • : بختیاری
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه