منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
چقل شماره ارجاع : 24201

این واژه در اکثر مناطق لرستان بخصوص بخش الوار گرمسیری تلفظ وکاربرددارد.

  • : شغال
  • : chaghal
  • : داود کریمی
  • : الوار گرمسیری
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا