منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
چَو یا شِبگه شماره ارجاع : 21899

چَو وسعت بیشتری را شامل می شود ولی شِبگه وسعتش به چند خانه و شایعه در محیطی کوچک منحصر می شود.

  • : شایعه
  • : Shebgeh ، chav
  • : سعید مهری بابادی
  • : بختیاری شهرستان کوهرنگ ، طایفه بزرگ بابادی ، تیره عالی اَنور.
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه